Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC CHÍNH 

Địa chỉ: Xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Vũ Thị Hiểu – Chức vụ: Hiệu trưởng