Hình ảnh học sinh 2015-2016

15/03/2017

Năm học 2015 – 2016 trường Tiểu học Trực Chính đạt nhiều thành tích tốt đẹp 34 học sinh đạt giải cấp Tỉnh

IMG_7687