Danh mục: Hoạt động ngoại khóa

Hình ảnh học sinh 2015-2016

15/03/2017

Năm học 2015 – 2016 trường Tiểu học Trực Chính đạt nhiều thành tích tốt đẹp 34 học sinh đạt giải cấp Tỉnh

Phổ biến , giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh trung học cơ sở

03/07/2015

Với mục tiêu quán triệt đầy đủ và sâu sắc ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh các trường Trung học cơ sở trực thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện.           Qua đó, giúp … Continue reading Phổ biến , giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh trung học cơ sở